Bankovanie

Pod bankovaním rozumieme prikladanie (najčastejšie) sklenených baniek s nahriatym vzduchom, v ktorých sa tým vytvorí podtlak a ten spôsobí ich prisatie na pokožku. Princíp bankovania je prekrvenie postihnutého miesta, ktoré spôsobí podtlak v sklenenej banke priloženej na telo. Bankovanie patrí medzi najúčinnejšie terapie pri riešení rôznych zdravotných ťažkostí, akútnych aj chronických, ako napríklad rôzne bolesti kĺbov, chrbta a pod. Odvádza z tela patogénne činitele (vietor, chlad, vlhko, horúčosť). Rozhýbava energiu a krv.