Klasická masáž

Masáž sa vždy tešila záujmu a v súčastnej dobe jej obľuba stúpa. Niet sa čomu diviť. Pri súčastnom životnom štýle, keď väčšinu aktivít robíme  v sede alebo pri nich vykonávame jednoduchý pohybový stereotyp, dochádza k poruchám pohybového aparátu. Tieto poruchy sa potom prejavujú celou škálou nepríjemných príznakov, začínajúc pocitom trvalej únavy až po bolesti rôzneho typu. Masáž je jednou z účinných metód, ako možno tieto nežiadúce pocity mierniť. Masážou dosiahneme v organizme primeranej odozvy, určitého liečebného účinku, a to nielen v mieste pôsobenia, ale i na vzdialených miestach a dokonca v celom organizme.