O nás

Nachádzame sa v Bernolákove. Masáže vykonávame 15 rokov a chceme prispievať k vašej fyzickej a psychickej pohode.
Masáž
 sa využíva v širokej verejnosti na obnovenie a udržiavanie kondície ako prevencia pred možnými nežiadúcimi zmenami v oporno-pohybovom aparáte. Pri masáži sa niekoľkonásobne zlepšuje prekrvenie svalu (zvyšuje sa prívod kyslíka a živín) a vhodne sa ovplyvňuje aj svalový tonus (svalové napätie). Dá sa povedať, že masážou sa zlepšujú aj všetky fyziologické vlastnosti kože a teda koža je pružnejšia a lepšie odoláva všetkým vonkajším vplyvom.

Masážou tiež zrýchľujeme krvný a miazgový obeh, čím sa uľahčuje odtok prebytočnej tekutiny k vylučovacím orgánom. V súvislosti so zrýchlením krvného a lymfatického obehu sa logicky urýchľujú procesy látkovej premeny (metabolizmu). Do istej miery sa akceptuje aj preventívny vplyv pravidelnej masáže pred ukladaním tukového tkaniva v podkoží. Masáž pôsobí aj na nervovú sústavu. Ide vlastne o pôsobenie celkové, vzhľadom na to, že prostredníctvom nervovej sústavy sa ovplyvňujú blízke i vzdialené orgány a systémy.